Открылась официальная вэб страница сайта Министерства


Türkmenistanyň aragatnaşyk ulgamyny ösdürmek we döwrebaplaşdyrmak boýunça uly taslamalar amala aşyrylýar. Şu gün olaryň arasyna ýene-de bir web-saýt goşuldy. Ministrligiň resmi web-saýty ýurdumyzyň ýaş hünärmenleri tarapyndan iň döwrebap tehnologiýalar arkaly işlenip düzüldi. Saýtda Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrliginiň ýerine ýetirýän hyzmatlary we aragatnaşyk babatdaky ähli kanunçylyklary doly ýerleşdirillen.  

Mundan başga-da saýtda ministrligiň ygtyýarlandyrýan iş görnüşleri boýunça ýörite interaktiw bölüm işlenip taýýarlanyldy. Bu bölümde ygtyýarnama dalaşgärlerine ähli maglumatlar, resminamalar elýeterli edilen. Resmi web-saýtyň habarlar bölüminde Türkmenistanyň aragatnaşyk pudagynda bolup geçýän täzelikler çap edilýär.

Министерство связи Туркменистана 2019. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.