Täzelikler

Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministrligi

Oka

Edaralar

TÄZE HYZMATLAR

Internet barada

Türkmenistanda Internet torunyň ösüşini we internet-hyzmatlaryny etmegi hukuk taýdan düzgünleşdirmek hakynda

Oka
Türkmenistanyň Aragatnaşyk Ministrligi 2019. ÄHLI HAKLAR GORALAN.