Slider Img

"Türkmenaragatnaşyk" agentligi

Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmek boýunça ygtyýarly edara

Giňişleýin
Slider Img

2022-nji ýyl -

"Halkyň Arkadagly zamanasy"

Slider Img

Türkmenistanyň Prezidenti
SERDAR BERDIMUHAMEDOW

"Biz milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna geljekde hem ünsi jemläris"

Giňişleýin

HYZMATLARYMYZ

Ýeke-täk döwlet hyzmatlarynyň portaly

Döwlet hyzmatlar portaly - bu raýatlara döwlet hyzmatlary baradaky maglumatlary almaga ýardam berýän ýeke-täk internet portalydyr.

e.gov.tm

HYZMATDAŞLARYMYZ

TÄZELIKLERE ÝAZYL