"Türkmenaragatnaşyk" halkara kosmos tehnologiýalary konferensiýasynyň resmi hemaýatkäri bolar

Aprel aýynyň ahyrynda, Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde "Merkezi Ýewraziýa-2023" kosmos tehnologiýalarynyň halkara konferensiýasy geçiriler.

AsiaToday-yň habar bermegine görä, konferensiýa iki ýüzden gowrak hünärmenler we 12 ýurtdyň kosmos agentlikleriniň ýolbaşçylary gatnaşarlar. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we Aragatnaşyk agentliginiň  "Türkmenaragatnaşyk" agentligi Konferensiýanyň resmi hemaýatkäri hökmünde bolar.

Bu çärä gatnaşyjylar kosmos pudagynda täze bilimleri almaga we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny güýçlendirmäge mümkinçiligi gazanarlar.

"Türkmenaragatnaşyk" Agentligi gelejekde hem hemra tehnologiýalarynyň ulanylyşyny hasda artdyrmaga we ýaýbaňlaşdyrmaga isleg bildirýändigini nygtady.